Офіційні правила
Запитання і відповіді
зворотний зв'язок
на головну
Офіційні правила
Офіційні правила
Офіційні правила (надалі — Правила) акції «Грай в кіно з Pepsi та Lay’s» (надалі — Акція)

Редакція від 24 лютого 2022 року у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, а саме військових дій на території України

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції (надалі — Організатор) є ТОВ «Сандора». Місцезнаходження Організатора: 57262, Україна, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Миколаївське.

1.2. Виконавцем Акції (надалі — Виконавець) є ТОВ «РОЯЛ АДВЕРТАЙЗИНГ», що діє на замовлення Організатора. Місцезнаходження Виконавця: 01021, Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 28/2, н.п. 43.

1.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТМ «Pepsi» та ТМ «Lay’s».

1.4. Акція не є лотереєю, тоталізатором та іншою азартною грою, що вимагає платної участі.

2. Термінологія та поняття, які використовуються в Правилах

2.1. Доба — відрізок часу в межах однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за Київським часом.

2.2. Сайт — інтернет-сайт розміщений за адресами LAYS.UA та PEPSI.UA, що містить інформацію щодо умов Акції та всі необхідні інструменти для участі в Акції.

2.3. Чат-бот — чат-боти Акції у Viber (за посиланням https://lays-ua.web.app/viber/rules) та Telegram (за посиланням https://lays-ua.web.app/telegram/rules), що містять інформацію щодо умов Акції та всі необхідні інструменти для участі в Акції.

2.4. Акційна продукція — продукція торгової марки «Lay’s» позначена акційним банером «Грай в кіно з Pepsi та Lay’s» та продукція торгової марки «Pepsi» позначена акційною етикеткою «Грай в кіно з Pepsi та Lay’s».

2.5. Акційний код — код, розміщений на упаковках Акційної продукції, який є унікальним для кожної окремої одиниці Акційної продукції. На упаковці Акційної продукції торгової марки «Lay’s» код нанесено безбарвним лазерним гравіруванням на склейці внутрішньої сторони упаковки. На упаковці Акційної продукції торгової марки «Pepsi» код нанесено під кришкою.

2.6. Учасник — фізична особа, громадянин України, що бере участь в Акції та відповідає вимогам зазначеним в п.4 Правил. При зверненні з метою отримання заохочень Учасники Акції ідентифікуються за індивідуальними номерами, згенерованими автоматично при створенні ними облікового запису під час реєстрації в Чат-ботах або на Сайті Акції.

2.7. Подарунок — заохочення, яке кожен Учасник має можливість отримати шляхом обміну Акційних кодів, при виконанні всіх визначених Правилами умов отримання такого заохочення та у межах їх загальної кількості в Фонді заохочень Акції.

2.8. Приз — заохочення, право на отримання якого Учасник отримує за результатами розіграшу, при виконанні всіх визначених Правилами умов отримання такого заохочення.

2.9. Кандидат — Учасник, якого було визначено шляхом розіграшу серед Учасників як такого, що має право отримати відповідне заохочення після надання необхідних документів та виконання всіх визначених Правилами умов отримання заохочень.

2.10. Переможець — Кандидат, який надав всі необхідні документи та дані і виконав всі визначені Правилами умови отримання заохочень.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція триває з 01.01.2022 року по 31.03.2022 року включно (надалі — Акційний період).

3.2. Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей та зони проведення ООС.

4. Вимоги до Учасників

4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції належним чином виконали всі Правила Акції.

4.2. Участь в Акції осіб віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Такі Учасники можуть брати участь в Акції тільки за згоди своїх законних представників (одного з батьків, опікуна, піклувальника).

4.3. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції особи, яким в період проведення Акції ще не виповнилось 14 (чотирнадцяти) років.

4.4. Не мають права брати участі в Акції особи, що є працівниками або представниками Організатора чи Виконавця Акції, та їхні найближчі родичі.

4.5. Учасник, який бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними.

5. Порядок участі в Акції та реєстрації Учасників

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:

 • придбати Акційну продукцію;
 • перейти на Сайт або в Чат-бот Акції;
 • пройти реєстрацію та надати номер мобільного телефону, ім’я, місто на Сайті або в Чат-боті Акції;
 • ввести Акційний код за допомогою Сайту або Чат-боту.

5.2. Номер мобільного телефону, наданий Учасником при реєстрації має співпадати з номером телефона, зазначеним ним в Анкеті на отримання заохочень Акції, згідно з п.13 цих Правил.

5.3. Облік кількості введених Учасником Акційних кодів проводиться окремо за кожним каналом реєстрації. Акційні коди, введені за допомогою Сайту не підсумовуються до кодів, введених через Чат-боти Viber або Telegram. Акційні коди, введені за допомогою Чат-бота Viber не підсумовуються до кодів, введених за допомогою Чат-бота Telegram.

5.4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією Учасників. За розірвання договірних відносин між оператором мережі Інтернет та Учасником та/або будь-які інші технічні збої в роботі мережі Інтернет, які унеможливлюють реєстрацію Учасників на Сайті та/чи у Чат-ботах. За неможливість Учасника взяти участь у заходах в рамках Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора Акції.

6. Права та обов’язки Учасника

6.1. Учасник має право ознайомитись із Правилами та брати участь в Акції в порядку та на умовах, визначених Правилами.

6.2. Учасник зобов’язується виконувати умови, визначені цими Правилами.

6.3. Учасник зобов’язується надати Виконавцю права на використання його зображення, персональних даних, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів, пов’язаних з його участю в Акції, під час розповсюдження рекламної інформації про Акцію, без обмеження терміну та території та без виплати будь-яких винагород за таке використання.

7. Права та обов’язки Виконавця Акції

7.1. Виконавець зобов’язується провести Акцію у відповідності до даних Правил.

7.2. Виконавець зобов’язується видати заохочення всім Переможцям.

7.3. Виконавець має право вимагати від Кандидатів додаткові документи, в тому числі, але не обмежуючись такими, що ідентифікують особу.

7.4. Виконавець має право відмовити у видачі заохочень Учаснику, який не виконав у повному обсязі визначені Правилами умови отримання заохочень та/або вимоги до Учасників Акції.

7.5. Виконавець має право відмовити в участі Учаснику який не відповідає вимогам Правил до Учасників у повному обсязі.

8. Способи та порядки інформування Учасників про строки та умови її проведення

8.1. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та/або Виконавцем Акції протягом усього терміну проведення Акції.

8.2. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на Сайті Акції.

8.3. Інформування Учасників про умови участі, зміни строків та території проведення Акції, зміни до Фонду Заохочень Акції та інші зміни здійснюється виключно на Сайті Акції.

9. Фонд заохочень Акції

9.1. Фонд заохочень акції складається з Гарантованих заохочень, Подарунків та Призів.

9.2. Гарантовані подарунки

«Фокстрот 100» — є ігровим найменуванням та умовним позначенням, під яким розуміється промокод, який може бути використаний у роздрібній мережі магазинів ТМ «Фокстрот» згідно з умовами, детально викладеними за посиланням https://www.foxtrot.com.ua/uk/actions/39722. Термін дії “Фокстрот 100” - до 30.06.2022 року. Гарантований подарунок автоматично отримують всі Учасники Акції після реєстрації кожного Акційного коду.

«Трофей» — заохочення, яке отримує кожен Учасник, що бере участь у розважальній активності «Грай в кіно з Pepsi та Lay’s» у Чат-боті Акції. Учасник має право обміняти це заохочення на додатковий код зареєструвавши Акційний код.

Подарунки

Право отримати Подарунки надається Учасникам в межах загальної кількості таких Подарунків. Учасник має можливість вибрати Подарунок у розділі Магазин Подарунків на Сайті або в Чат-боті і обміняти свої зареєстровані Акційні коди на право отримати такий Подарунок. Обмін Акційних кодів на Подарунки здійснюється за графіком, визначеним Виконавцем, про що він повідомляє Учасників шляхом розміщення інформації на Сайті або в Чат-боті. Кожен Учасник може отримати не більше ніж 1 (один) Подарунок кожного виду протягом Акції.

«Похід у кіно» — комплект з 2 (двох) електронних кодів, що можуть бути обміняні на 2 (два) квитки в кінотеатри мережі «Мультиплекс» за умовами та правилами мережі «Мультиплекс», наведеними за посиланням https://multiplex.ua/ru/promotion/330. Термін дії Подарунку до: 31.12.2022 року. Загальна кількість таких Подарунків складає 4 000 (чотири тисячі) штук. Подарунок можна отримати в обмін на 5 (п’ять) Акційних кодів, зареєстрованих Учасником через Сайт, або на таку ж кількість Акційних кодів, зареєстрованих через один із двох Чат-ботів Акції .

«Посуд для кіно» — набір, що складається з 2 (двох) предметів: брендованої склянки для напоїв Pepsi та брендованої жовтої миски Lay’s. Загальна кількість таких Подарунків складає 3 000 (три тисячі) штук. Подарунок можна отримати в обмін на 10 (десять) Акційних кодів, зареєстрованих Учасником через Сайт, або на таку ж кількість Акційних кодів, зареєстрованих через один із двох Чат-ботів Акції .

«Плед» — плед із нанесенням логотипів Pepsi та Lay’s. Загальна кількість таких Подарунків складає 1 500 (одна тисяча п’ятсот) штук. Подарунок можна отримати в обмін на 15 (п’ятнадцять) Акційних кодів, зареєстрованих Учасником через Сайт, або на таку ж кількість Акційних кодів, зареєстрованих через один із двох Чат-ботів Акції .

«Фокстрот 1000» — електронний сертифікат, що підтверджує безумовне зобов’язання мережі магазинів ТМ «Фокстрот» перед його пред’явником передати товар в розмірі фіксованого номіналу в 1 000 (одну тисячу) гривень, згідно з умовами та за правилами, вказаними на сайті https://www.foxtrot.com.ua/uk/actions/39722. Загальна кількість таких Подарунків 600 (шістсот) штук. УВАГА! Після отримання обов'язково перевірте строк дії та номінал Подарунка на сайті www.foxtrot.com.ua, у будь-якому магазині ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» або за телефоном гарячої лінії 0 800 300 353. Термін дії Подарунка: 31.12.2022. Подарунок можна отримати в обмін на 20 (двадцять) Акційних кодів, зареєстрованих Учасником через Сайт, або на таку ж кількість Акційних кодів, зареєстрованих через один із двох Чат-ботів Акції .

9.3. Призи

Заохочення, право на отримання яких визначається за результатами розіграшу.

Щоденний приз «Саундбар»— акустичний пристрій «саундбар». Загальна кількість таких Призів складає 90 (дев’яносто) штук.

Щотижневий приз «Золотий квиток у кіно на цілий рік» — електронний код, що може бути обміняний на 24 (двадцять чотири) квитки в кінотеатри мережі «Мультиплекс» протягом року згідно з умовами та правилами, наведеними за посиланням https://multiplex.ua/ru/promotion/330. Термін дії Подарунку до 31.03.2023 року. Загальна кількість таких Призів складає 13 (тринадцять) штук.

Щомісячний приз «Телевізор 70”» —телевізор діагоналлю 70 дюймів. Загальна кількість таких Призів — 3 (три) штуки.

Головний Приз «100 000 ₴ на Кіномрію» — грошова сума у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, призначена для витрати Переможцем на власний розсуд. Загальна кількість таких Призів — 1 (одна) штука. Приз розігрується серед Учасників, що зареєстрували 5 (п’ять) та більше Акційних кодів за весь Акційний період. Виконавець для Переможця нараховує, утримує та сплачує до бюджету податок з доходів фізичних осіб та військовий збір (чи інший податок, який підлягає сплаті) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.4. Заміна заохочень на грошовий еквівалент чи будь-яке інше благо є неприпустимою.

9.5. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням заохочень і передбачених законодавством, несе Виконавець.

9.6. Зовнішній вигляд заохочень (розмір, колір), що зазначені на Сайті Акції, на рекламних та будь-яких інших матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Виконавцем Акції протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних заохочень.

9.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за якість Подарунків та Призів Акції, всі такі претензії пред'являються виробникам відповідних заохочень згідно з їхніми гарантійними зобов'язаннями.

9.8. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг Фонду заохочень Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому цими Правилами.

9.9. Учасники Акції самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Акції, в тому числі пов’язані з втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/або допомог, у тому числі субсидій, внаслідок отримання заохочень Акції.

10. Порядок проведення розіграшів Щоденних призів

10.1. Представник Виконавця визначає Кандидата випадковим чином серед усіх Учасників, що зареєстрували 2 (два) та більше Акційних коди через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції, протягом однієї окремої доби. Кожні 2 (два) Акційних коди, зареєстрованих через один канал реєстрації протягом доби, дають Учаснику можливість взяти участь в поточному розіграші один раз.

10.2. Акційні коди, враховані у розіграші Щоденних призів, не враховуються в наступному щоденному розіграші, але враховуються у наступному щотижневому розіграші, у наступному щомісячному розіграші та у розіграші Головного Призу.

11. Порядок проведення розіграшів Щотижневих призів

11.1. Представник Виконавця визначає Кандидата випадковим чином серед усіх Учасників, що зареєстрували 3 (три) та більше Акційних коди через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції, протягом тижня, що передує відповідному розіграшу Щотижневого призу. Кожні 3 (три) Акційних коди, зареєстровані через один канал реєстрації протягом тижня, дають Учаснику можливість взяти участь в поточному розіграші один раз.

11.2. Акційні коди, враховані в щотижневому розіграші, не враховуються в наступному щотижневому розіграші, але враховуються у наступному щомісячному розіграші та у розіграші Головного Призу.

11.3. Визначення Кандидатів у Переможці розіграшу Щотижневого Призу відбуватиметься за наступним графіком:

- 11 січня 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 01 по 09 січня 2022 року включно зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- 18 січня 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 10 по 16 січня 2022 року включно зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- 25 січня 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 17 по 23 січня 2022 року включно зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- 01 лютого 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 24 по 30 січня 2022 року включно зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- 08 лютого 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 31 січня по 06 лютого 2022 року включно зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- 15 лютого 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 07 по 13 лютого 2022 року включно зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- 22 лютого 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 14 по 20 лютого 2022 року включно зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- Графік проведення розіграшів щотижневих призів серед Учасників Акції, що зареєстрували не менше 3 (трьох) правильних акційних кодів протягом тижня 7 (семи) діб починаючи з 21 лютого 2022 року і до кінця Акційного періоду буде опубліковано на Сайті Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів після завершення дії обставин непереборної сили, перелічених в п. 17.10 Правил.

12. Порядок проведення розіграшів Щомісячних призів

12.1. Представник Виконавця визначає Кандидата випадковим чином серед усіх Учасників, що зареєстрували 4 (чотири) та більше Акційних коди через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції, протягом одного календарного місяця, що передує проведенню поточного розіграшу Щомісячного призу. Кожні 4 (чотири) Акційних коди, зареєстровані через один канал реєстрації протягом місяця, дають Учаснику можливість взяти участь в поточному розіграші один раз.

12.2. Акційні коди, враховані в поточному щомісячному розіграші, не беруть участі в наступному щомісячному розіграші, але беруть участь у розіграші Головного призу.

12.3. Визначення Кандидатів у Переможці щомісячного розіграшу, відбуватиметься за наступним графіком:

- 01 лютого 2022 року, серед Учасників Акції, які за період з 01 по 31 січня 2022 року включно зареєстрували не менше 4 (чотирьох) правильних Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції;

- Дати проведення розіграшів щомісячних призів серед Учасників Акції, що зареєстрували не менше 4 (чотирьох) правильних Акційних кодів протягом місяця в період з 01 лютого і до кінця Акційного періоду будуть опубліковані на Сайті Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів після закінчення дії обставин непереборної сили, перелічених в п. 17.10 Правил.

13. Умови отримання Подарунків

Для отримання Подарунків Учасник Акції повинен виконати такі умови:

 • відкрити меню Чат-боту або Сайту та перейти у розділ «Магазин подарунків»;
 • вибрати бажаний Подарунок та обміняти його на Акційні коди;
 • Акційні коди, зареєстровані через Сайт, можна обміняти на Подарунки виключно за допомогою відповідного розділу Сайта. Акційні коди, зареєстровані через Чат-боти Акції, можна обміняти на Подарунки виключно за допомогою відповідного розділу меню того Чат-бота, через який було зареєстровано Акційні коди.
 • протягом 5 робочих днів з моменту обміну Акційних кодів на Подарунок у «Магазині подарунків» заповнити Анкету зі своїми даними для доставки Подарунку (а саме: ПІБ, номер мобільного телефону, місто проживання, номер відділення «Нової Пошти», тощо);
 • у випадку, якщо Учасник не дотримується термінів заповнення Анкети після обрання Подарунку в «Магазині подарунків», а також умов цих Правил, він втрачає право на отримання обраного Подарунку. При цьому Виконавець не зобов’язаний надсилати йому обраний Подарунок і не гарантує наявність обраного Подарунку в “Магазині подарунків” у випадку повторного звернення.

14. Умови отримання Призів

14.1. Для ідентифікації Учасників під час проведення розіграшів представник Виконавця використовує номер телефону, вказаний Учасником під час реєстрації в Акції.

14.2. Визначення списку Кандидатів відбувається випадковим чином з використанням сервісу random.org. з урахуванням всіх Акційних кодів Учасників, які за допомогою Сайту або одного з двох Чат-ботів Акції зареєстрували необхідну кількість таких кодів у період, зазначений у порядку проведення відповідних розіграшів.

14.3. Представник Виконавця через SMS і ЧАТ-БОТ надсилає спеціальне повідомлення на номер телефону першого Кандидата зі списку.

14.4. Для підтвердження свого права на отримання Призу Кандидат, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів після надсилання йому повідомлення зв’язатись з представником Виконавця зазначеним у повідомленні способом, та надати у спосіб, визначений представником Виконавця, такі дані:

 • копію власного паспорта громадянина України, а саме: 1, 2, 3, 4 сторінки та сторінку із відмітками про реєстрацію місця проживання або копію паспорта у формі ID-картки з обох сторін із довідкою про місце реєстрації;
 • копію власної довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • місто та номер відділення «Нова Пошта» для отримання заохочення;
  • згоду на використання й обробку своїх персональних даних;
  • згоду на участь у публічних заходах, що будуть проводитися Організатором / Виконавцем, згоду надавати рекламні інтерв’ю у ЗМІ щодо Акції, та згоду на виготовлення графічних чи відео рекламних матеріалів без отримання за це будь-якої матеріальної винагород;
  • неповнолітні особи віком від 14 до 18 років повинні надіслати письмову згоду, передбачену п.4.2 Правил, копію паспорта законного представника та копію рішення про призначення законного представника (опікуна, піклувальника);

  14.5. Кандидат вважається Переможцем і має право отримати Приз тільки після того, як він надає всі документи і інформацію, вказані в п. 14.4 Правил. Дата надання всіх даних вважається датою визнання Учасника Переможцем.

  14.6. У випадку, якщо Учасник не виконує вимог п. 14.4 Правил або відмовляється від Призу, Виконавець прибирає дані такого Учасника зі списку Кандидатів. У такому випадку Кандидатом на отримання Призу стає наступний Учасник зі списку Кандидатів.

  14.7. Призи надсилаються за рахунок Виконавця за зазначеними контактними даними Переможців протягом 10 (десяти) робочих днів з дати визнання Учасника Переможцем.

  14.8. Кожен Учасник має право на отримання не більше 1 (одного) Щоденного призу, 1 (одного) Щотижневого призу, 1 (одного) Щомісячного Призу та 1 (одного) Головного Призу протягом всього періоду проведення Акції.

  14.9. Виконавець нараховує, утримує та сплачує до бюджету податок з доходів фізичних осіб та військовий збір (чи інший податок, який підлягає сплаті) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  14.10. Список Переможців фіксується у Протоколі Визначення Переможців та публікується на Сайті Акції в розділі Переможці протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визнання Учасника Переможцем.

  15. Порядок розіграшу Головного Призу та визначення Переможця Акції

  15.1. Розіграш Головного призу відбувається серед Учасників, які протягом всього Акційного періоду зареєстрували 5 (п’ять) або більше Акційних кодів через Сайт Акції, або таку ж кількість Акційних кодів через один із двох Чат-ботів Акції. Кожні 5 (п’ять) Акційних кодів, зареєстрованих через один канал реєстрації (Сайт або один з двох Чат-ботів) дають Учаснику можливість взяти участь у розіграші Головного призу один раз.

  15.2. Кандидат на отримання Головного призу визначається протягом 5 (п'яти) робочих днів після завершення Акційного періоду, але в будь-якому разі не раніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після завершення дії обставин непереборної сили, перелічених в п. 17.10 Правил.

  15.3. Для ідентифікації Учасників під час проведення розіграшу Головного Призу представник Виконавця використовує номери телефонів, вказані кожним з Учасників під час реєстрації в Акції.

  15.4. Визначення списку Кандидатів відбувається випадковим чином з використанням сервісу random.org. з урахуванням всіх Акційних кодів Учасників, які зареєстрували не менше 5 (п’яти) Акційних кодів протягом всього Акційного періоду через один канал реєстрації кодів (Сайт або один з двох Чат-ботів).

  15.5. Результати визначення Переможця Акції фіксуються у Протоколі визначення Переможця Акції, який складається та підписується уповноваженими представниками Організатора та Виконавця Акції.

  15.6. Представник Виконавця в період з 10:00 до 18:00 поточного дня здійснює послідовно три дзвінки на номер першого Учасника зі списку Кандидатів з очікуванням до автоматичного розірвання дзвінка оператором. Учасник, що відповів на дзвінок та погодився отримати Головний Приз, визнається Кандидатом.

  15.7. У випадку, якщо за будь-якої причини не вдалося зв’язатися з першим у списку Кандидатів Учасником, або такий Учасник відмовляється від отримання Головного Призу, його дані видаляються зі списку Кандидатів. В такому випадку, Кандидатом може бути визнаний наступний у списку Учасник з урахуванням умов, описаних в п.15.6 Правил.

  15.8. Кандидат має право стати Переможцем Акції у випадку надання Виконавцю протягом 5-ти робочих днів з моменту визнання його Кандидатом наведені нижче документи :

 • копію власного паспорту громадянина України, а саме: 1, 2, 3, 4 сторінки та сторінку із відмітками про реєстрацію місця проживання або копію паспорта у формі ID-картки з обох сторін із довідкою про місце реєстрації;
 • копію власної довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • згоду на використання й обробку своїх персональних даних;
  • згоду на участь у публічних заходах, які будуть проводитися Організатором/Виконавцем, давати рекламні інтерв’ю щодо Акції у ЗМІ, та на виготовлення графічних чи відео рекламних матеріалів без отримання за це будь-якої матеріальної винагороди;
  • довідку з власними банківськими реквізитами (з номером рахунку Кандидата, зареєстрованого на його ім'я).

  15.9. Виконавець після отримання та перевірки таких документів протягом 5-ти робочих днів проводить необхідні оплати щодо Головного призу. Виконавець для Переможця нараховує, утримує та сплачує до бюджету податок з доходів фізичних осіб та військовий збір (чи інший податок, який підлягає сплаті) в порядку, передбаченому чинним законодавством України та перераховує 100000 (сто тисяч) гривень на номер рахунка, наданий Переможцем. Головне заохочення призначене для особистого використання Учасником і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

  15.10. Виконавець розміщує ім’я Переможця Акції на Сайті протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати зарахування Головного призу на банківський рахунок Переможця Акції.

  16. Порядок отримання заохочень

  16.1. Заохочення відправляються Виконавцем Учасникам, які належним чином та в повному обсязі виконали усі умови Правил, протягом 2 (двох) календарних місяців після завершення дії обставин непереборної сили, перелічених в п. 17.10 Правил.

  16.2. Будь-які додаткові витрати Учасників, пов’язані з отриманням таких заохочень, не компенсуються Виконавцем або Організатором Акції.

  16.3. Заохочення відправляються бандероллю/посилкою за контактними даними, вказаними Учасником. Отримання заохочень здійснюється Учасниками самостійно шляхом отримання бандеролі/посилки у відповідних відділеннях «Нової Пошти».

  16.4. Заохочення, що не будуть отримані Учасниками Акції у відділеннях «Нової Пошти» за вказаною Учасником адресою протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати їхнього надходження, повертаються Відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання заохочень та/або будь-яких компенсацій в т.ч. грошових від Організатора/Виконавця Акції, а Організатор/Виконавець залишає за собою право розпорядитися цими заохоченнями на власний розсуд.

  16.5. Повторне відправлення заохочень, не отриманих Учасником з будь-яких підстав, не передбачається, і Організатор та Виконавець не несуть зобов’язань і не розглядають претензії щодо їхнього надання або здійснення Учаснику будь-яких компенсацій, в т.ч. грошових.

  16.6. Організатор/Виконавець Акції і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання отриманих Учасниками заохочень та/або за відсутність у Учасників Акції можливості скористатись наданими заохоченнями з будь-яких причин.

  16.7. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за несвоєчасну доставку або недоставку заохочень службою доставки «Нова Пошта». Всі претензій щодо пошкодження, псування, втрати, несвоєчасної доставки або недоставки заохочень Учаснику слід адресувати безпосередньо службі доставки «Нова Пошта».

  16.8. Для виконання зобов‘язань із доставки/вручення заохочень Виконавець має право вимагати від Учасника надання інформації, не передбаченої даними Правилами і необхідної для здійснення цих дій. Повна або часткова відмова Учасника в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Виконавця від зобов‘язань щодо вручення заохочення Учаснику.

  16.9. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі заохочень за власним рішенням, в тому числі у таких випадках:

 • Якщо номер мобільного телефону, зареєстрований на Сайті, зареєстровано на юридичну особу;
  • Якщо мобільний телефон Учасника вимкнено або він знаходиться поза зоною дії мережі оператора протягом 24 годин;
  • Якщо Учасник придбав Акційну Продукцію після завершення Акційного Періоду;
  • У разі затримок та будь-яких технічних збоїв операторів мобільного зв‘язку та провайдерів інтернету, що вплинули на процес отримання заохочення.
  • Якщо Учасник не надав представнику Виконавця всю інформацію, передбачену даними Правилами;
  • Якщо Учасник порушив інші положення Правил Акції, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  17. Інші умови

  17.1. Організатор та Виконавець залишають за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку, передбаченому Правилами.

  17.2. Виконавець має право визнати недійсними та анулювати результати всіх дій Учасника Акції, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі. В тому числі особам, які вчиняють дії, що мають ознаки шахрайських, спрямованих на підробку процесу участі в Акції. В тому числі особам, що за допомогою спеціального обладнання, програм або в інші недобросовісні способи, здатні вплинути на результат Акції. В тому числі особам, які діють з порушенням положень цих Правил. А також особам, які вчиняють дії, метою яких є набридання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій особі, яка може бути пов‘язана з даною Акцією.

  17.3. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов‘язані з реєстрацією Учасників.

  17.4. Організатор та Виконавець залишають за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції за виключенням випадків, прямо передбачених Правилами.

  17.5. Правилами Акції не передбачено зберігання незатребуваних заохочень і їхню видачі після закінчення строків, передбачених даними Правилами. Всі незатребувані Заохочення Акції залишаються у Виконавця, і він може використовувати їх на власний розсуд.

  17.6. Учасник Акції, який бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

  17.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

  17.8. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

  17.9. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати, понесені ними в зв‘язку з їхньою участю в Акції.

  17.10. Виконавець та Організатор і залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, карантин, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора та залучених ним третіх осіб обставини.

  17.11. Усі результати Акції та рішення Організатора чи Виконавця, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними і оскарженню не підлягають.

  18. Персональні дані

  18.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочень.

  18.2. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно надають свої персональні дані, а саме: ПІБ, поштову адресу, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

  18.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також із тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їхню обробку Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення даної рекламної Акції згідно з офіційними Правилами (проведення визначення Учасників Акції, які мають право отримати заохочення, для підготовки статистичної інформації тощо).

  18.4. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як власника/розпорядника його персональних даних; вимагати від Виконавця як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  18.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору за умови збереження конфіденційності.

  18.6. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їхнього відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

  18.7. Організатор та/або Виконавець не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само, як Організатор/Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

  18.8. Виконавець гарантує, що отримані ним паспортні дані та ідентифікаційний номер Учасника будуть використані виключно для сплати установлених законодавством податків, звітності перед ДПСУ та оформлення доставки відповідних заохочень, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам Учасника.

 • Обери тип подарунку,
  щоб дізнатись хто його отримав
  похід у кіно
  посуд для кіно
  плед
  фокстрот 1000
  на головну