Офіційні правила (надалі – «Офіційні правила»)

Акції «Кіно смакує краще з Lay’s» (надалі – Акція)

1. Загальні положення

1.1. Виконавцем Акції є ТОВ «Фрі Бренд» (надалі - Виконавець), що діє на підставі замовлення ТОВ «Сандора» (надалі - Організатор). Місцезнаходження Виконавця: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 13-К. Місцезнаходження Організатора: 57262, Україна, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Миколаївське.

1.2. Акція проводиться з метою популяризації продукції під ТМ «Lay’s». Акція не є лотереєю чи азартною грою.

1.3. В акції бере участь вся продукція ТМ «Lay’s».

2. Термінологія та поняття, які використовуються в даних офіційних правилах:

2.1. Доба - відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.

2.2. Чек – фіскальний чек, в якому зазначена інформація про купівлю продукції ТМ «Lay’s», який споживач отримує на касі магазину під час розрахунку та який надалі реєструє у чат-боті Lay’s для участі в Акції.
Чек повинен відповідати таким вимогам:
- містити наступну інформацію: назву «Фіскальний чек», назву магазину, фіскальний номер, дату та час видачі чеку;
- чек повинен містити дату покупки продукції ТМ «Lay’s», яку здійснено в період не раніше 15 січня 2020 року і не пізніше 29 лютого 2020 року включно.
- не бути зареєстрованим раніше у чат-боті Lay’s (у Viber або Telegram).

3. Учасники Акції

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 14 (чотирнадцять) років, та який ретельно виконав всі дії та умови, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).

3.1.1. При цьому Участь в Акції осіб, віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років, здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Неповнолітні особи вправі взяти участь в Акції тільки за письмової згоди своїх законних представників.

3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- працівники та представники Організатора/Виконавця Акції, ТОВ «Сандора» та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

- чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п. 3.2. цих правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

4. Тривалість Акції та територія її проведення

4.1. Акція триває з 15 січня по 29 лютого 2020 року включно (надалі – «Акційний період»).

4.1.1. Визначення Учасників Акції – Власників Заохочення, зазначеного в п. 6.1.2. та в п. 6.1.3. цих правил, проходитиме з 16 січня по 1 березня 2020 року включно.

4.2. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

5. Використання Чеків

5.1. Для участі в акції «Кіно смакує краще з Lay’s» приймаються тільки фіскальні чеки, на яких зазначена інформація про купівлю продукції ТМ «Lay’s» та які відповідають іншим вимогам п. 2.2.

6. Фонд Заохочень Акції

6.1. Фонд Заохочень Акції складається з наступних Заохочень:

6.1.1. Безкоштовна активація передплати «ТБ і Кіно: Оптимальна» на сайті megogo.net протягом 7 (семи) днів (надалі – «Підписка»), яка надається у чат-боті Lay’s після реєстрації кожного Чеку та перевірки чеку в чат-боті Lay’s, з метою безкоштовного перегляду «ТБ і Кіно: Оптимальна» протягом 7 (семи) днів з дати активації.

6.1.1.1. Безкоштовну активацію передплати гарантовано отримують перші 200 000 (двісті тисяч) учасників.

6.1.2. Кінопроектор (надалі – «Кінопроектор»).

6.1.2.1. Загальна кількість Кінопроекторів складає 46 (сорок шість) одиниць за весь Акційний період.

6.1.2.2. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Кінопроекторів, несе Виконавець.

6.1.3. Телевізор Smart TV (Смарт ТВ) з діагоналлю екрану 43 (сорок три) дюйми (надалі – «Телевізор»).

6.1.3.1. Загальна кількість Телевізорів складає 7 (сім) одиниць за весь Акційний період.

6.1.3.2. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Телевізорів, несе Виконавець.

6.2. Кількість Заохочень обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Фонду Заохочень Акції, що зазначений вище.

6.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому п. 10. цих Правил.

6.4. Зовнішній вигляд Заохочень, зазначених на інтернет-сайті акції, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Виконавцем Акції протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень.

7. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції

7.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

7.1.1. Придбати будь-яку продукцію ТМ «Lay’s» та зберегти Чек для подальшої реєстрації Чеку в чат-боті Lay’s (у Viber або Telegram).

7.1.2. Зареєструвати протягом Акційного періоду Чек у чат-боті Lay’s в порядку, передбаченому в п. 7.1.2.1. цих Правил.

7.1.2.1. Для реєстрації Чеку Учаснику Акції необхідно завітати на інтернет-сайт Акції lays.ua (надалі – «Сайт») з персонального комп’ютера або з мобільного пристрою та здійснити такі дії:
- На головній сторінці сайту обрати та натиснути одну з піктограм – Viber або Telegram для входу в чат-бот Lay’s відповідно у Viber або Telegram.
- Після входу в чат-бот ввести свій номер мобільного телефону для авторизації.
- Завантажити фото Чеку та слідувати подальшим інструкціям.

7.1.3. При реєстрації Учасником Акції наступних Чеків, вони будуть після перевірки у чат-боті Lay’s автоматично заноситись в базу за номером його мобільного телефону, що був зареєстрований в Акції.

7.2. Унікальним Учасником Акції вважається Учасник Акції з належним лише йому унікальним номером мобільного телефону та унікальними паспортними даними громадянина України (надалі Унікальний Учасник).

7.3. Після реєстрації кожного Чеку у чат-боті Lay’s Учасник отримує у відповідь повідомлення в чат-боті з підтвердженням реєстрації Чеку.

7.4. Одночасно у чат-боті можливо зареєструвати тільки один Чек.

7.5. Особа не стає Учасником Акції в наступних випадках:

7.5.1. Якщо Чек не містить інформацію про купівлю продукції ТМ «Lay’s».

7.5.2. Якщо учасник повторно зареєстрував той самий Чек, який учасник реєстрував раніше у чат-боті Lay’s (Viber або Telegram).

7.5.3. Якщо Чек зареєстровано за межами Акційного періоду, встановленого даними Правилами;

7.5.4. Якщо Чек не відповідає іншим вимогам, зазначеним у п.2.2.

7.6. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Виконавцем Акції за допомогою унікального номеру мобільного телефону, який Учасник використав для реєстрації Чеку в чат-боті Lay’s.

7.7. Якщо Учасник Акції буде намагатися повторно зареєструвати Чек, який не містить інформацію про купівлю продукції ТМ «Lay’s» або не відповідає іншим вимогам п. 2.2, такий Учасник може бути відсторонений від участі в Акції строком на 24 (двадцять чотири) години з моменту фіксації такої спроби, шляхом блокування можливості реєстрації Чеків у чат-боті Lay’s. Участь такого Учасника в Акції буде поновлено автоматично.

7.7.1.1. У випадку, якщо Учасника Акції, якого було поновлено для Участі в Акції, буде помічено в повторному намаганні протягом доби зареєструвати Чек, який не містить інформацію про купівлю продукції ТМ «Lay’s» або не відповідає іншим вимогам п. 2.2, такий Учасник може бути відсторонений від Участі в Акції до завершення Акційного Періоду, без можливості оскарження та поновлення своєї участі в Акції.

7.8. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією Чеків та деякими іншими питаннями, в тому числі:

7.8.1. За розірвання договірних відносин між оператором (-ами) мобільного та/або Інтернет-зв’язку і як наслідок – неможливість реєстрації Чеку;

7.8.2. За затримки та будь-які інші технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку та/або Інтернет-зв’язку, що виникли не з вини Виконавця чи Організатора;

7.8.3. За розірвання договірних відносин між оператором (-ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші технічні збої в роботі мережі Інтернет і як наслідок - неможливість реєстрації Чеку;

7.8.4. За неможливість учасника взяти участь у заходах в рамках Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора Акції.

8. Права та обов’язки Учасника Акції

8.1. Права Учасника Акції:

8.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

8.1.2. Брати участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.

8.1.3. Отримувати інформацію про зміну Правил Акції.

8.2. Обов’язки Учасника Акції:

8.2.1. Виконувати умови цих правил Акції.

8.2.2. До завершення Акційного періоду зберігати всі успішно зареєстровані Чеки для пред’явлення на вимогу Виконавця та/або Організатора у разі виникненні спірних питань.

8.2.3. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати одне із Заохочень Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих Правилах Акції в п. 12.

8.2.4. Надати Виконавцю права на використання його зображення, персональних даних, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Акції під час розповсюдження рекламної інформації про Акцію на необмежений термін та без обмеження території та без виплати будь-яких винагород за таке використання.

9. Права та обов’язки Виконавця Акції

9.1. Обов’язки Виконавця:

9.1.1. Провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції.

9.1.2. Видати Заохочення Акції всім Учасникам Акції, які виконали всі умови цих Правил згідно з п.12.

9.2. Права Виконавця:

9.2.1. Виконавець Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та чинним законодавством України.

9.2.2. Вимагати від Учасника надання Чеку (Чеків) у разі виникнення спірних питань.

9.2.3. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не виконав всі умови вказані в п. 12 цих Правил Акції правильно та у повному обсязі.

9.2.4. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції.

9.2.5. Виконавець залишає за собою право вимагати додаткові документи, що ідентифікують особистість для отримання заохочень.

9.2.6. Відмовити у видачі Заохочення у випадках, зазначених в п. 12 цих Правил.

10. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення

10.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження строку Акції, збільшення Заохочувального Фонду Акції та інших змін, будуть здійснюватись на Інтернет-сайті lays.ua.

10.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та/або Виконавцем Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

11. Порядок визначення Учасників Акції, які мають можливість отримати одне із Заохочень Акції (надалі – «Власник заохочення»)

11.1. Визначення Учасників Акції, які матимуть право стати власниками Підписки.

11.1.1.Власником Підписки вважається кожний Учасник Акції, який протягом Акційного періоду зареєстрував 1 (один) Чек з купівлі продукції ТМ «Lay’s», який пройшов успішну перевірку на відповідність таким вимогам:

11.1.1.1. Якщо чек містить інформацію про купівлю продукції ТМ «Lay’s».

11.1.1.2. Якщо чек містить всі необхідні атрибути фіскального чеку, а саме: назву «Фіскальний чек», назву магазину, фіскальний номер, дату та час видачі чеку.

11.1.1.3. Якщо чек раніше не реєструвався учасником в чат-боті Lay’s (у Viber або Telegram)

11.1.1.4. Якщо чек містить дату покупки продукції ТМ «Lay’s», яку здійснено в період не раніше 15 січня 2020 року і не пізніше 29 лютого 2020 року включно.

11.1.2.Учасники Акції, які стали власниками Підписки, сповіщаються про це у відповідному повідомленні у чат-боті Lay’s та надалі отримують доступ до Підписки безпосередньо на сайті Megogo.net.

11.1.3.Ідентифікація Учасників Акції, які стали власниками Підписки, здійснюється Виконавцем Акції за допомогою мобільного номеру телефону Учасника Акції, який використовувався при реєстрації Чеку в чат-боті Lay’s.

11.1.4.Унікальним власником Підписки вважається Учасник Акції з належним лише йому номером мобільного телефону, який використовувався при реєстрації Чеку в чат-боті Lay’s. Використання отриманої Підписки з будь-яким іншим номером мобільного телефону не допускається, і використання отриманої Підписки в такому разі буде технічно неможливе.

11.1.5.Дія Підписки починається після успішної активації Підписки в чат-боті Lay’s.

11.1.6.Для активації Підписки, Учаснику акції, який отримав право стати власником Підписки, необхідно натиснути на кнопку «Активувати» в чат-боті Lay’s.

11.1.7.Щоб надалі скористатися активованою Підпискою, Учаснику необхідно перейти на сайт провайдера megogo.net за посиланням, яке Учасник надалі отримає у чат-боті Lay’s.

11.1.8.У разі виникнення технічних проблем з подальшим користуванням Підпискою після переходу на сайт провайдера послуги megogo.net, Учаснику необхідно звернутися безпосередньо до служби технічної підтримки провайдера за безкоштовним телефоном 0 800 751 234, зазначеним на сайті провайдера megogo.net.

11.1.9.У разі виникнення проблем або запитань, пов’язаних з реєстрацією Чеків, учаснику необхідно повідомити про це технічну службу підтримки чат-боту Lay’s за електронною поштою wowcheque@gmail.com.

11.2. Визначення Учасників Акції, які мають право стати власником Кінопроектора.

11.2.1.Визначення Учасника Акції, який матиме право стати власником Кінопроектора (надалі – «Розіграш кінопроектора) відбуватиметься щодоби, починаючи з 16 січня 2020 року, шляхом випадкового комп’ютерного відбору серед усіх номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які станом на добу, що передує добі проведення Розіграшу кінопроектора, зареєстрували хоча б один Чек, який пройшов успішну перевірку в чат-боті Lay’s на відповідність вимогам пункту 2.2.

11.2.1.1. Останній Розіграш кінопроектора буде проведено 7 березня 2020 року серед усіх номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які станом на добу, що передує добі проведення Розіграшу кінопроектора, зареєстрували хоча б один Чек, який пройшов успішну перевірку в чат-боті Lay’s на відповідність вимогам пункту 2.2.

11.2.2.При цьому номер мобільного телефону Учасника буде додаватися до загальної бази для Розіграшу кінопроектора стільки разів, скільки Чеків Учасник зареєстрував протягом доби, що передує добі проведення Розіграшу кінопроектора.

11.2.3.В межах Акційного періоду, один Унікальний Учасник має можливість стати власником не більше 1 (одного) Кінопроектора за весь Акційний період.

11.3. Визначення Учасників Акції, які мають право стати власником Телевізора.

11.3.1.Визначення Учасника Акції, який матиме право стати власником Телевізора (надалі – «Розіграш телевізора) відбуватиметься щотижня, починаючи з 20 січня 2020 року, шляхом випадкового комп’ютерного відбору серед усіх мобільних номерів учасників, які станом на завершення попереднього тиждня, до 23:59 кожної неділі, зареєстрували хоча б один Чек, який пройшов успішну перевірку в чат-боті Lay’s на відповідність вимогам пункту 2.2.

11.3.2.Датами визначення щотижневих переможців є

- 20 січня 2020 р.

- 27 січня 2020 р.

- 3 лютого 2020 р.

- 10 лютого 2020 р.

- 17 лютого 2020 р.

- 24 лютого 2020 р.

- 7 березня 2020 р.

11.3.3.В межах Акційного періоду, один Унікальний Учасник має можливість стати власником не більше 1 (одного) Телевізора за весь Акційний період.

12. Порядок отримання Заохочень Акції

12.1. Підписка являє собою безкоштовну активацію передплати «ТБ і Кіно: Оптимальна» протягом 7 (семи) днів на сайті megogo.net.

12.1. Безкоштовна активація передплати MEGOGO «ТБ і Кіно: Оптимальна» на 7 (сім) днів може бути використана не пізніше 25 березня 2020 року.

12.2. У випадку двох та більше активацій передплати, загальний строк дії активації передплати сумується. Один Учасник може отримати не більше 30 активацій передплати на 7 днів.

12.3. Якщо Учасник має іншу активацію MEGOGO, яку Учасник передплатив самостійно і яка не пов’язана з його участю в Акції, така активація передплати MEGOGO використовується учасником незалежно від умов цієї Акції, а строк дії такої активації не залежить і не пов'язаний з використанням та строком дії активації (активацій) передплати MEGOGO «ТБ і Кіно: Оптимальна» на 7 (сім) днів, яку Учасник отримав відповідно до умов цих Правил.

12.4. Порядок отримання одного із Заохочень Акції, які зазначені в п. 6.1.2. та 6.1.3. цих правил.

12.4.1.Для підтвердження свого права на отримання одного із Заохочень Акції, які зазначені в п. 6.1.2. та 6.1.3. цих правил, Учасник Акції, який реєстрував Чеки в чат-боті Lay’s відповідно до пункту 7.1.2, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів після надсилання йому СМС-повідомлення про визначення його Власником відповідного Заохочення, надіслати в електронному листі за адресою info@lays.promo такі дані:

- номер власного мобільного телефону, з якого було зареєстровано Чек або Чеки;
- прізвище, ім’я, по-батькові;

- скан-копію або чіткі фото власного паспорту громадянина України, а саме, сторінок 1, 2, 3, 4 та сторінку з відміткою про місце реєстрації або скан-копію паспорта у формі ID-картки з обох сторін з довідкою про місце реєстрації;

- скан-копію або чітке фото особистої довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (у разі наявності);

- для неповнолітніх, письмову згоду своїх законних представників, що передбачена п. 3.1.1 даних Правил.

- повну адресу проживання для надсилання Заохочення з обов’язковим зазначенням поштового індексу.

12.4.2.Відповідні Заохочення, будуть надіслані за рахунок Виконавця послугами кур’єрської служби на склад-представництво кур’єрської служби у місті, де проживає Учасник Акції, який матиме право на отримання одного із Заохочень Акції, які зазначені в п. 6.1.2. та 6.1.3. цих правил, або за допомогою Укрпошти, якщо у місті відсутній склад-представництво кур’єрської служби, та у разі виконання Власником заохочення усіх умов цих правил.

12.4.3.Заохочення Акції, які зазначені в п. 6.1.2. та 6.1.3. цих правил, не можуть бути надіслані Учасникам, які проживають на території України, що визнана як тимчасово окупована або на території, де внаслідок ведення бойових дій не працює представництво кур’єрської служби, з якою співпрацює Виконавець в рамках даної Акції або відповідне відділення УкрПошти. В такому випадку Учаснику необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу.

12.4.4.У випадку, якщо учасник, який отримав право на отримання відповідного Заохочення не надасть іншу, можливу для доставки, адресу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати оголошення виграшу Заохочення, такий учасник втрачає своє право на отримання такого Заохочення і не має права на будь-яке відшкодування з боку Організатора чи Виконавця.

12.4.5.Будь-які додаткові витрати Власника Заохочення, пов’язані з отриманням такого Заохочення, не компенсуються Виконавцем або Організатором Акції.

12.5. Заохочення, які не були отримані Учасниками, повторно не надсилаються. Такими Заохоченнями Організатор буде розпоряджатися на свій розсуд.

12.6. Грошовий еквівалент вартості Заохочень не виплачується.

12.7. Зобов’язання Організатора/Виконавця по врученню Заохочень вважаються виконаними з моменту передачі відповідних Заохочень для відправки кур’єрській службі або компанії УкрПошта.

13. Інші умови

13.1. Заохочення не видаються, якщо Учасник Акції не виконує вимоги цих правил Акції.

13.2. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду і оскарженню не підлягають.

13.3. Організатор/Виконавець залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію в порядку, передбаченому в п.10 цих Правил.

13.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Заохочення Акції Власникам Заохочень:

13.4.1. Якщо номер мобільного телефону, який Учасник використовував при реєстрації Чеку, зареєстровано на юридичну особу, та Учасник та/або Власник Заохочення не може довести, що саме він постійно користується цим номером мобільного телефону;

13.4.2. Якщо його мобільний телефон вимкнуто, оскільки Учасник знаходиться поза зоною дії мережі оператора протягом більш ніж 72 (сімдесяти двох) годин безперервно;

13.4.3. Якщо сталися затримки, а також будь-які інші технічні збої операторів мобільного зв‘язку, що виникли не з вини Виконавця.

13.4.4. Якщо Власник Заохочення надав Виконавцю не всю інформацію, передбачену цими Правилами;

13.4.5. Якщо Учасник порушив інші положення цих правил Акції, а також в інших умовах, передбачених чинним законодавством України;

13.4.6. Якщо у Організатора/Виконавця виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого Учасника.

13.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні неполадки, пов‘язані з реєстрацією Учасників.

13.6. З моменту отримання Заохочення Власником Заохочення Акції останній несе ризик щодо його випадкового знищення, втрати або псування. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Власником отриманого Заохочення.

13.7. Виконавець/Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

13.8. Правилами Акції не передбачене зберігання незатребуваного Заохочення і можливість їх видачі по закінченню строків, передбачених даними Офіційними Правилами Акції. Всі незатребувані Заохочення Акції залишаються у Виконавця і можуть бути використані на його власний розсуд та розсуд Організатора Акції.

13.9. Зобов‘язання Виконавця відносно якості Заохочень, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

13.10. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою цілковиту та безумовну згоду з ними.

13.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим погоджується і письмово надає свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

13.12. У випадку, якщо Заохочення повернено у зв’язку з «відмовою від отримання», воно не може бути повторно затребуване його Власником. Претензії щодо таких не отриманих Заохочень не приймаються.

13.13. Для виконання зобов‘язань щодо вручення Заохочень Виконавець має право вимагати від Власника Заохочення Акції надання інформації, передбаченої і необхідної, для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Власника Заохочення Акції в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Виконавця від зобов‘язань щодо вручення йому Заохочення.

13.14. Виконавець та Організатор на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі заяви на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії метою яких досаждання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з Акцією.

13.15. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може здійснюватися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд скасувати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Коди.

13.16. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі витрати, понесені ними у зв‘язку з їх участю в Акції.

13.17. У випадку відмови Власника Заохочення Акції від отримання Заохочення, такий Власник Заохочення Акції втрачає право на отримання відповідного Заохочення від Виконавця чи Організатора Акції.

13.18. Усі результати Акції та рішення Організатора/Виконавця є остаточними і оскарженню не підлягають.

14. Персональні дані

14.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

14.2. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно вводять свої персональні дані, а саме: ім’я, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

14.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник засвідчує і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Акції на його розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цієї Акції згідно з офіційними правилами (визначення Учасників Акції, які мають право одержати Заохочення, підготовки статистичної інформації, тощо).

14.4. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Виконавця як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

14.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

14.6. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

14.7. Організатор та/або Виконавець не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор/Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

14.8. Виконавець гарантує, що особисті дані та ідентифікаційний номер Учасника, одержані ним відповідно до п. 12.2.1, будуть використані виключно для сплати установлених законодавством податків, звітності перед ДФСУ та оформлення доставки відповідних Заохочень, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам Учасника.

15. Інформація для контактів

15.1. Служба підтримки чат-боту Lay’s: електронна пошта wowcheque@gmail.com

15.2. Офіційна гаряча лінія: 0 800 300 309 (дзвінки в межах України безкоштовні), часи роботи Пн-Нд, 8:00-22:00.

15.3. Щодо інформації на сайті lays.ua та щодо отримання Заохочень: електронна адреса info@lays.promo, телефон: (044) 228-39-70, часи роботи: Пн-Пт, 10:00-19:00. Вартість дзвінків – згідно з тарифами вашого оператора.